Cookie beleid KVC Houtem-Oplinter

De website van KVC Houtem-Oplinter is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Infobrochure

Infobrochure

Infobrochure
KVC Houtem-Oplinter
2022-2023

 

1 

 1. Organigram:
 • Hoofdbestuur:
 • Carlo Zwartebroeckx
 • André Mathues
 • Alex Devos
 • Ronny Boingen
 • Pol Houtmeyers
 • Tim Knops
 • Robin Celis
 • Kevin Frison
 • Gerechtigd correspondent:
 • Kevin Frison
 • Jeugdbestuur:
 • Carlo Zwartebroeckx
 • Ronny Boingen
 • Steve Vangeel
 • Suzy Truyens
 • Kathleen Janssens
 • Kevin Frison
 • Sportief verantwoordelijke:
 • Kevin Celis en Carlo Zwartebroeckx
 • AVJO:
 • Suzy Truyens
 • TVJO:
 • Steve Vangeel
 • Jeugdcoördinator u6-u9:
 • Senne Vangeel
 • Jeugdcoördinator u10-u17:
 • Stephanie Moelaert & Steve Vangeel
 • Coördinator u21-res-p4-p1:
 • Kevin Celis
 • Planning training/wedstrijd:
 • Steve Vangeel en Kevin Celis
 • Cel scouting:
 • Algemeen: Steve Vangeel
 • Seniors: Kevin
 • Jeugd/externe werkgroep: Senne Vangeel

 

 • Cel tornooien:
 • Ronny Boingen
 • Externe tornooien: Steve
 • Cel kledij:
 • Cel evenementen/werkgroep*:
 • Cel kantine:
 • Alex Devos
 • Cel sponsoring:
 • Andre Mathues
 • Financiële cel:
 • Pol Houtmeyers
 • Jeugdsecretaris:
 • Ronny Boingen
 • Cel medische omkadering:
 • Yves Christiaens
 • Cel onderhoud site:
 • Omer Vanlangendonck
 • Vertrouwenspersoon:
 • Suzy Truyens
 • Website/prosoccerdata:
 • Kevin Frison
 • Steve Vangeel

 
2

 1. Functieomschrijvingen:

Zonder duidelijke omschrijving van een functie kan je geen degelijke bestuur uitvoeren, daarom hebben wij onze functies duidelijk beschreven. Hieronder enkele korte beschrijvingen

 

 

FUNCTIEPROFIEL: GERECHTIGD CORRESPONDENT

Algemeen:

 • contactpersoon tussen VC Houtem-Oplinter, VV en KBVB
 • inschrijven van alle ploegen voor de kampioenschappen
 • eindverantwoordelijke voor aanvragen indienen voor wedstrijden, tornooien, vriendschappelijke wedstrijden, …
 • inschrijven van alle leden bij de Belgische voetbalbond
 • desaffecteren van niet-meer-actieve leden bij de Belgische voetbalbond
 • aanvragen - goedkeuren - opvolgen van overgangen van spelers van of naar andere clubs en het onderhandelen met andere clubs

hierover

 • ongevalsaangifte invullen en doorsturen naar KBVB en verdere verwerking opvolgen
 • communicatie van eventuele voorstellen van minnelijke schikkingen of oproepingen voor disciplinaire zaken naar spelers en

respectieve ploegverantwoordelijken - doorgeven eventuele verzetten

 • aanspreekpunt voor sportief verantwoordelijke, jeugdverantwoordelijke en trainers betreffende ALLE over te maken documenten

aan KBVB

 • bijwonen van alle noodzakelijke vergaderingen bij de KBVB (AV PC- bijzondere AV PC - infoavonden )
 • aanmaken en beheren ploegverantwoordelijken op www.wedstrijdbladen.be
 • opvolgen en eventueel doorsturen van wedstrijdbladen (al dan niet digitaal)

 

FUNCTIEPROFIEL: SPORTIEF VERANTWOORDELIJKE

Profielschets:

Kennis van sportieve doeleinden, teamgericht, correct, oog voor detail, sociaal vaardig, natuurlijk leiderschap, coördinerend, communicatief sterk

Algemeen:

De sportief verantwoordelijke neemt beslissingen die correct en sportief onderbouwd zijn. Hij heeft oog voor detail, kan de kalmte bewaren en is sterk in communicatie met verschillende internen en externen.

Hij/zij is de persoon die de lijnen mee bepaald voor eerste ploegen en jeugd.

 

 

3

 

 

FUNCTIEPROFIEL: ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING ( AVJO )

Profielschets:

Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig, correct, punctueel, eerlijk en enthousiast

Kent de basis van Microsoft Office en kan werken met Prosoccerdata

 

De administratief verantwoordelijke jeugdopleidingen (AVJO) zorgt voor een directe en indirecte dienstverlening aan ouders, spelers, opleiders en “klanten” van VC Houtem-Oplinter. De AVJO helpt mensen op een adequate manier, Hij kent de structuur en het organigram van de club. Hij geeft geen kritiek over de club en zijn medewerkers aan externen, Hij ventileert kritiek op de werking tijdens de overlegmomenten.

 

FUNCTIEPROFIEL: TVJO (HOOFD JEUGDOPLEIDING)

Profielschets:

Minimum diploma UEFA-B diploma (bij voorkeur UEFA-A)

 

Bij voorkeur getuigschrift TVJO

Brede, relevante voetbal-technische werkervaring met goede, aantoonbare resultaten

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

 

De TVJO is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale sporttechnische beleid

van de jeugdafdeling van U6 t/e/m U17. Hij/zij is de bindende factor m.b.t. de coördinatie van de

dagelijkse gang van zaken. Hij bewaakt de werking van de missie en visie van de club VC Houtem-Oplinter.

De TVJO is eindverantwoordelijk voor de optimalisatie van de kwaliteit van het opleidingsbeleid.

Hij/zij zoekt oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen. De TVJO wordt in zijn taak bijgestaan

door jeugdcoördinatoren die elk belast zijn met de dagelijkse gang van zaken van onder-, midden- of bovenbouw.

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR BOVENBOUW

Profielschets:

Diploma opleidersschool min UEFA B

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator Bovenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U15 tem U17 (11<>11 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-oplinter. Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit). Net zoals de opleiders binnen Bovenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij beschikt over kennis en inzicht in de basisprincipes van het gespeelde concept
 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de spelers met positieve kritiek
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij geeft zelf het goede voorbeeld


4

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR MIDDENBOUW

Profielschets:

Diploma opleidersschool min getuigschrift B

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator Middenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U10 en U13 (8<>8 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-Oplinter. Hij heeft de spelersgroepen van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door. Net zoals de opleiders binnen Middenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij stelt vragen aan de spelers, hij betrekt hen bij de voetbalfilosofie
 • Hij/zij beschikt over voldoende tactische kennis binnen een 8<>8 formatie
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij weet de spelertjes te “raken”
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij beschikt zelf over de nodige technische vaardigheden

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR ONDERBOUW

Profielschets:

Diploma opleidersschool getuigschrift B

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

 

De coördinator Onderbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U8 en U9. Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-Oplinter. Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij werkt op regelmatige tijdstippen op het terrein met de spelers om de voeling met de jeugdspelers niet te verliezen. Net zoals de opleiders binnen Onderbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR START

Profielschets:

Diploma opleidersschool getuigschrift C

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator start is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U6 en U7. Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-Oplinter. Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij werkt op regelmatige tijdstippen op het terrein met de spelers om de voeling met de jeugdspelers niet te verliezen. Net zoals de opleiders binnen Onderbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER BOVENBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van de Bovenbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U15 tem U17. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit). Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van Bovenbouw.

 

Profielschets:

 • Diploma opleidersschool UEFA B
 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig
 • Als opleider van Bovenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij beschikt over kennis en inzicht in de basisprincipes van het gespeelde concept
 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de spelers met positieve kritiek
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij geeft zelf het goede voorbeeld

5

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER MIDDENBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van de Middenbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U10-U11-U12-U13. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij heeft een spelersgroep van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Middenbouw.

 

Profielschets:

Diploma opleidersschool getuigschrift B

Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig

 

Als opleider van Middenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij stelt vragen aan de spelers, hij betrekt hen bij de voetbalfilosofie
 • Hij/zij beschikt over voldoende tactische kennis
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij weet de spelertjes te “raken”
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij beschikt over de nodige technische vaardigheid

 

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER ONDERBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van Onderbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U8 en U9.

Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen).

Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen).

Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent.

Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Onderbouw.

 

Profielschets:

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER START

Algemeen:

Een jeugdopleider start geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U6 en U7.

Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen).

Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen).

Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent.

 

Profielschets:

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels
 •  

FUNCTIEPROFIEL: JEUGDKEEPERTRAINER

Profielschets:

In het bezit van diploma jeugdkeeperstrainer of voldoende ervaring keeperstrainer

Ervaring met jeugdvoetbal.

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

 

Algemeen:

De jeugdkeeperstrainer is verantwoordelijk voor de specifieke opleiding van onze doelwachters van U8 tem U17


6

FUNCTIEPROFIEL: AFGEVAARDIGDE

Algemeen

Een Begeleider van een team organiseert en coördineert in hoofdzaak die activiteiten die noodzakelijk zijn om een optimale wedstrijdsituatie te creëren.

 

Hij/zij is vooral verantwoordelijk voor de extra-sportieve begeleiding van zijn team en de algemene afhandeling van een wedstrijd.

Hij/zij begeleidt de jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier(opvoeden).

Hij/zij onthoudt zich van coachen tijdens wedstrijden. De begeleider is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij/zij zich ook op. Als begeleider beantwoordt hij/zij aan het volgende profiel:

 

 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaalvaardig, correct, punctueel
 • De begeleider werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • De begeleider laat zich niet verbaal opmerken tijdens de wedstrijd
 • De begeleider is consequent in de hantering van regels
 • De begeleider is aangesloten bij onze club VC Houtem-Oplinter
 • Hij/Zij drinkt géén alcoholische dranken voor en tijdens de wedstrijd.

 

 1. Missie:

VC Houtem-Oplinter wil bekend staan als een familiale club die een belangrijke, sociale rol in de plaatselijke maatschappij heeft.

De club wil iedere speler/speelster de kans geven om zijn/haar talent te ontdekken en door de juiste begeleiding een positief, creatief individu creëren die kan doorstromen naar onze eerste elftallen.

 

Ze heeft hierbij oog voor het sportieve luik waarbij we de speler/speelster ontwikkelen door middel van individuele begeleiding via een persoonlijk ontwikkelingsplan en een persoonlijk actieplan maar tevens verliezen ze het teamverband hierbij niet uit het oog.

 

Ook heeft ze hierbij oog voor het familiale, sociale en educatieve luik.

De warmhartigheid in de club, het welbevinden, de vertrouwdheid van club en medewerkers, de schoolresultaten horen allen bij deze ontwikkeling en worden dus niet uit het oog verloren.

 

En natuurlijk last but not least, het plezier in het spelletje!

Iets wat je graag doet, doe je goed!

 

 1. Ethiek en fairplay:

De club onderschrijft de ‘Panathlonverklaring’ over de ethiek in de jeugdsport.

Hierbij gaat VC Houtem-Oplinter de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van positieve waarden in de jeugdsport.

Discriminatie van spelers met een andere huidskleur, geloof, overtuiging is verboden. Het uiten van racistische opmerkingen zal altijd gesanctioneerd worden.

Pestgedrag naar en uitsluiting van andere spelers zal niet getolereerd worden en kan leiden tot schorsing of zelfs verwijdering uit de club.

De voertaal van de club is Nederlands, maar taalfaciliteiten worden op de club getolereerd. Anderzijds wordt van de ouders en spelers verwacht dat ze ook inspanningen leveren om tot een vlotte club- en ploegwerking te komen.

De club verwacht van elke speler en ouder correct gedrag op en naast het veld. Elke geldboete die door de KBVB aan de club wordt opgelegd wegen verbaal of fysiek geweld, kan verhaald worden op de betrokken speler of ouder.

VC Houtem-Oplinter vraagt aan elke speler, trainer, begeleider, ouder om het door de Belgische voetbalbond gesteunde ‘Fair play charter’ van de FIFA te respecteren, met name:

 1. Respect voor spelregels
 2. Respect voor scheidsrechters en officials
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor je medematen
 6. Respect voor alle collega-voetballers
 7. Respect voor supporters van andere ploegen
 8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, drugs en roken
 9. Visie:
 • Sociale aspect:

Allerbelangrijkste vinden wij dat spelers/speelsters zich thuis voelen in onze club.

Dit kan alleen in een warme, gezellige en familiale club. In zo een club wordt iedereen met respect behandeld.

We verwachten een grote ouderbetrokkenheid omdat we ervan overtuigd zijn dat we talenten SAMEN creëren. Zo zetten we in op verbondenheid tussen spelers/speelsters en de club, maar ook met de omgeving. (school, familie,…)

Ook willen we als club van betekenis zijn in de maatschappij. IEDEREEN moet zich welkom voelen op onze club, ongeacht het niveau, de afkomst,..

We willen een club zijn die kindvriendelijk is en veel belang hecht aan de educatieve en sociale waarden.

 

 • Sportieve aspect:

Als club willen wij het best mogelijke uit elke speler halen. Een talentrijke voetballer/voetbalster moet zich maximaal kunnen ontwikkelen maar ook minder talentrijke spelers/speelsters moeten zich ten volle kunnen ontwikkelen. Bij beiden dient het plezier het belangrijkste te zijn!

We vinden dat alle spelers/speelsters moeten kunnen spelen. Ze dienen allemaal minstens 50% speelkansen te krijgen. Elke speler/speelster staat centraal en iedereen is belangrijk!

Wedstrijdresultaten vinden we ondergeschikt. Tot en met u13 wordt er ook niet gewerkt met klassementen.

We zetten liever in op het leer- en groeiproces waarbij de speler/speelster op zijn eigen tempo en met zijn eigen mogelijkheden het beste van zichzelf bereikt. Belangrijk vinden we hierbij dat hij/zij een verzorgde spelstijl bekomt waarbij de eigen creativiteit ook aan bod komt. Dit willen we bereiken door een zo breed mogelijke omkadering aan te bieden.

Persoonlijke ontwikkelingsplannen, persoonlijke actieplannen, evaluaties, medische opvolging, mentale weerbaarheid (bij winst-verlies), zelfdiscipline, zelfsturing, leren werken in teamverband zorgen ervoor dat we een sportief ontwikkelde speler, een weerbare en zefstandige jongvolwassene bekomen die vlot kan doorstromen naar onze eerste elftallen. We streven naar jaarlijks 3 spelers.

We willen een open en sportief beleid ten opzichte van leden en medewerkers bieden waarbij er een goede communicatie is tussen bestuurders, leden en medewerkers in een vertrouwensvolle en opbouwende sfeer. Dit bevorderd het respect tussen iedereen in de eigen club maar ook daarbuiten.

MET/ VOOR EN DOOR Houtem-Oplinterse liefhebbers heeft de club bestaansrecht en krijgt de jeugd volop zijn kansen.

7

 1. Verschillende ontwikkelingsfasen:

Onze ploegen zijn van de leeftijd 5 jaar tot 17 jaar.

Het is logisch dat een kind van 5 jaar andere dingen aanleert dan een persoon van 17 jaar.

Daarom worden deze onderverdeeld in verschillende ontwikkelingsfasen.

Ontwikkelingsfase 1: ik en de bal (2vs2, 3vs3) (u5,u6,u7)

Ontwikkelingsfase 2: collectief spel ‘dichtbij’ (5vs5) (u9,u9)

Ontwikkelingsfase 3: collectief spel ‘tweede graad’ (8vd8) (u10, u11, u12, u13)

Ontwikkelingsfase 4: collectief spel ‘veraf’ (11vs11) (u15,u17,u21)

Ontwikkelingsfase 5: vervolmaking (eerste ploegen)

 

 1. Opleidingsvisie:

Onze club heeft een eigen opleidingsvisie.

Voor elke ontwikkelingsfase is er een ander accent.

Deze staat vertaald in een document.

Elke trainer krijgt dit ter zijner beschikking.

Je kan dit ook terugvinden op onze website.

Het is de bedoeling dat de trainer zijn trainingen tegemoet komen aan dit plan en het jaarplan.

 

 1. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP):

Een persoonlijk ontwikkelingsplan op maat van de speler.

Dit is een individueel document dat ingevuld dient te worden door de speler samen met de trainer.

Er worden gekeken naar wat al goed loopt, wat een aandachtspunt is en wat moeilijk loopt.

Het is de bedoeling dat je hier realistisch op antwoord.

Dan ga je een doelstelling vastleggen, iets wat je wil bereiken, op korte en lange termijn.

Dit document wordt dan samen met de trainer, TVJO en AVJO bekeken en men gaat hier, samen met de speler, over in gesprek.

 

 1. Persoonlijk actieplan (PAP):

Een persoonlijk actieplan op maat van de speler.

Dit is een individueel document dat volgt op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Dit document wordt met de speler, trainer TVJO en AVJO besproken.

Hierin gaat men kijken wat de doelstelling is, of deze realistisch is en haalbaar.

Er worden acties vastgelegd die de speler moet doen om zijn doel te behalen.

Hier wordt ook een termijn op geplakt.

Vervolgens gaat de speler aan de slag met behulp van trainer, andere trainers, Physical coach, TVJO, externen enz. tijdens gewone trainingen, maandelijkse specifieke trainingen en thuiswerk

Bij het persoonlijk actieplan hoort uiteraard ook een evaluatie.

 1. Spelersevaluatie:

2 keer per jaar krijgt de speler een evaluatie. 1 maal in de periode rond december, de andere maal in de periode rond april-mei.

Dit gebeurd in een prive-overlegmoment met de trainer.

Hier worden de punten overlopen die goed lopen en welke nog wat moeilijker zijn. Logisch wordt er gepraat over de POP/PAP en een nieuw opgemaakt.

 

 1. Trainers:

Onze trainers worden met grote zorgvuldigheid gekozen.

We zoeken personen die beantwoorden aan de opgestelde profielen.

Ze kunnen beschikken over een opleidingsvisie die onze leidraad is bij het opstellen van jaarplannen voor de ploegen.

Tevens zijn er verschillende trainingen beschikbaar op PSD

Omdat we een nieuwe visie hebben, waarin we werken met POP en PAP, vragen we eigenlijk heel veel van hen.

Daarom worden ze zo optimaal mogelijk begeleidt OP en NAAST het veld door de TVJO en AVJO.

 

Ze hebben maandelijkse overlegmomenten, bijscholingen,…

Tevens voorziet de club ook tussenkomsten in het volgen van een opleiding.

 

Onze opleiders worden ook geëvalueerd in het seizoen en op het einde. Hiermee willen we hen NOG beter maken.

Want hoe beter de trainer, hoe beter de spelers.


8

 1. Physical coach:

Onze club beschikt over een physical coach. Dit is Yves Christiaens.

Hij neemt geregeld fysieke testen af van de spelers, volgt de spelers op bij trainingen en wedstrijden, helpt de trainers bij het begeleiden, werkt mee aan de POP en de PAP van de speler.

 

 1. Reglement:
 2. sportief

VC Houtem-Oplinter verwacht van al zijn spelers en ouders sportief en correct gedrag zowel op als naast het veld met respect voor iedereen.

 

 1. Start en einde van een seizoen:

De start en het einde van een seizoen lopen niet gelijk met de competitiestart.

Er is een belangrijke voorbereidingsperiode in juli- augustus waarin spelers en trainer elkaar leren kennen. Ook na de competitie worden er traditioneel enkele tornooien gespeeld.

 

 1. Speelgelegenheid:

elke wedstrijd wordt beschouwd als een beloning voor de spelers.

Enkel de trainer beslist over de samenstelling van de ploeg. De TVJO kan hier eventueel in betrokken worden.

 

Betalen van het lidgeld betekent niet dat een speler vanzelf recht heeft op het spelen van een wedstrijd. Een selectie voor een wedstrijd wordt mede bepaald door de deelname aan de trainingen en de inzet en houding van een speler tijdens trainingen. Starten als reserve aan een wedstrijd kan ook andere oorzaken hebben (beurtrol, kwetsure, revalidatie…)

 

Iedere speler die geselecteerd is voor een wedstrijd krijgt voldoende speelgelegenheid.

Concreet betekent dit dat ieder kind, in normale omstandigheden, minimaal 50% van de wedstrijd kan spelen.

 

 1. Testen:

Elk jaar kijgt VC Houtem-Oplinter testspelers op bezoek. Wij treden steeds correct op naar de betrokken clubs. Dit gebeurt altijd schriftelijk, met het verzoek aan de speler zijn club op de hoogte te brengen.

 

Omgekeerd vraagt VC Houtem-Oplinter van zijn spelers, die worden uitgenodigd om elders te gaan testen, een zelfde houding:

 • Geen enkele speler gaat elders testen op eigen initiatief of op louter mondeling verzoek
 • Indien je een schriftelijke uitnodiging ontvangt, breng je de TVJO hiervan op de hoogte. Hij geeft hier al dan niet zijn toelating voor.
 • Op schriftelijke verzoeken voor testen zal VC Houtem-Oplinter positief reageren op voorwaarde dat de TVJO op de hoogte is. Er kan in principe onbeperkt bij andere clubs getest worden, maar het is niet de bedoeling dat de speler hierdoor trainingen/ wedstrijden van VC Houtem-Oplinter mist.
 • Ten aanzien van de speler die buiten de club om gaat testen, kan de club zich niet engageren naar het volgende seizoen, noch verzekeringstechnisch mocht zich een sportongeval voordoen

Ten aanzien van spelers die zich niet aan de afspraken houden, kan  VC Houtem-Oplinter zich niet verder engageren naar het daaropvolgende seizoen en behoudt het zich het recht voor om passende sancties op te leggen, in samenspraak met de sportieve cel.

 1. Houding:
 • Voor de training ben je tijdig aanwezig in de kleedkamer.

 

 • Spelers wachten in de kleedkamer op de trainer. Op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld.
 • Voor de wedstrijden ben je aanwezig op het afgesproken tijdstip

 

 • Aanwezigheid op training is verplicht. Kan je door omstandigheden/ziekte niet aanwezig zijn bij training of wedstrijd, dan breng je de trainer tijdig op de hoogte

 

 • Vanaf leeftijdscategorie u14 heeft iedere speler bij elke wedstrijd zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder ID worden niet opgesteld.

 

 • Als speler van VC Houtem-Oplinter heb je respect voor de club en zijn medewerkers. (trainers, afgevaardigden, bestuursleden, vrijwilligers)

 

 -> bij aankomst en verlaten van een activiteit begroet je de trainer en de ploegafgevaardigde

-> je bent altijd en overal beleefd tegenover iedereen, ook als het wat minder gaat.

 

 • Als speler van VC Houtem-Oplinter heb je respect voor de scheidsrechter en tegenstrever.

-> Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na en verlieswedstrijd)

 

 • Wanneer je een wedstrijd bijwoont van de 1ste ploegen ben je sportief en toon je respect (geen verwijten naar de scheidsrechter, geen vandalisme, enz)
 • Een goede sfeer in de ploeg is belangrijk. Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler maar moedig hem aan. Iedere speler doet zijn best volgens zijn eigen mogelijkheden.

 

 • Conflicten kunnen uiteraard ten allen tijde met de betrokkenen uitgepraat worden, doch steeds in het bijzijn van iemand van de club.


9

 1. Infrastructuur en materiaal:
 • de kleedkamers worden enkel gebruikt om je om te kleden en te douchen. Er wordt niet met de bal gespeeld in de kleedkamers of de gang.

 

 • Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches. In de douches wordt er niet gespeeld. De douches zijn ook geen toilet. Vermijd nodeloos verkwisten van warm water.

 

 • Na de training of wedstrijd worden de kleedkamers opgeruimd en gereinigd. Dit kan in samenspraak met de trainer via beurtrolsysteem (vanaf u12). De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt altijd bij de trainer en de afgevaardigde. Resten van eten, drank en ander afval horen in de vuilnisbak.

 

 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.

 

 • Het is verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.

 

 • In samenspraak met de trainer wordt het trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet. Verplaatsbare doelen worden na de training terug naast het veld geplaatst.

 

 • Het oppompen van de ballen gebeurt enkel door trainer of afgevaardigde.

 

 • Elke speler is in de kleedkamer verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Laat geen kostbare voorwerpen (portefeuille, gsm, smartphone, tablet,…) achter op onbewaakte plaatsen.

 

 • Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

 

 • Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstellingskosten aangerekend aan de vernieler.

 

 1. Studie en voetbal:

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Tijdens de examenperiodes kan het aantal trainingen voor de oudere leeftijdscategorieën (vanaf u13) aangepast worden.

Er wordt steeds begrip getoond indien een speler omwille van de studie verstek moet geven voor een training of een wedstrijd. Hij dient dit wel tijdig te melden aan de trainer.

 

 1. Algemeen:
 2. Lidgeld:

Het bestuur bepaalt ieder jaar de hoogte van het lidgeld. Deze dient enerzijds om een aantal administratieve kosten te dekken zoals de aansluitingstaks bij de KBVB en de verzekering bij blessures.

Anderzijds geef ze recht op het volgen van de wekelijkse trainingen. De club voorziet daarvoor gemotiveerde trainers en omkaderd deze op een professionele manier. Ook voorzien ze de nodige materialen en de infrastructuur.

Betaling vertegenwoordigt een compensatie van de door de club geboden jeugdopleiding en geeft geen automatisch recht op het spelen van wedstrijden.

Spelers die voor de start van de competitie (1 september) hun lidgeld niet hebben betaald, kunnen NIET deelnemen aan de competitiewedstrijden.

 

De meeste ziekenfondsen betalen een gedeelte van lidgeld terug.


10


 1. Communicatie:

Communicatie met spelers en ouders gebeurt hoofdzakelijk via Prosoccerdata. Trainings- en wedstrijdkalender zijn steeds up to date. Trainers communiceren ook via e-mail vanuit prosoccerdata. De JUISTE  contactgegevens zijn dus belangrijk. Nieuw gsm-nummer of verkeerd e-mailadres? Breng asap de club op de hoogte.

Daarnaast wordt ook onze website (www.kvchoutemoplinter.be) regelmatig bijgewerkt.

Op sociale media zoals facebook en Istagram zijn we ook terug te vinden onder KVC Houtem-Oplinter.

 

 1. Activiteiten:

Naast de wekelijkse trainingen en wedstrijden organiseert de club ook verschillende activiteiten en evenementen. Dit zijn mooie gelegenheden om de banden tussen club, spelers en ouders te versterken en deze zijn bovendien nodig om de broodnodige centjes in het laatje te brengen om een kwalitatieve jeugdwerking te kunnen blijven garanderen.

 

We rekenen dan ook op de aanwezigheid en medewerking van onze spelers.

Uiteraard zijn ook de ouders die een handje willen toesteken zeer welkom.

Een greep uit de sportieve en extra-sportieve activiteiten: BBQ, Mosseldagen, Jeugdfeest, Quiz, steakdagen, Paastornooi, Restaurantdagen, Kipfestijn…

 

 1. afspraken met de ouders:

ouders, familie en vrienden zijn vanzelfsprekend van harte welkom bij VC Houtem-Oplinter.

Supporters zorgen immers voor een sfeervol entourage van het jeugdvoetbal.

 

We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIG SUPPORTER gedragen en dit IN ALLE OMSTANDIGHEDEN. Toon het nodige respect voor de tegenstrever, scheidsrechter en de accommodatie.

 

Gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden juichen wij van harte toe. Bij een goede prestatie is dit meestal geen probleem, maar het is net wanneer het iets minder gaat dat de spelers en de ploeg de steun van de supporters het meest nodig hebben? Overstelp ze dan ook niet let negatieve opmerkingen en kritiek.

 

Afgelastingen worden normaal gezien tijdig op de website en prosoccerdata aangekondigd maar controleer bij het afzetten van de kinderen toch even of de wedstrijd of de training doorgaat. Voor de veiligheid van het kind, vragen wij om ze af te halen of aanwezig te zijn op de club ten laatste 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd.

 

Maak duidelijke afspraken over het afhalen van je kind als je als ouder niet mee gaat op verplaatsing. De verantwoordelijkheid van de club stopt 30 min na het beeindigen van de wedstrijd.

 

Zorg dat je als ouder de beste supporter van de club bent. De ploegopstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten zijn voor de trainer. Coaching tijdens de wedstrijden gebeurt alleen door de trainer, niet door de ouders of afgevaardigde. Als ouder weet u immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de trainer heeft meegekregen.

 

Speelkwaliteit en spelvreugde zijn steeds belangrijker dan het resultaat.

 

Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Voetbal is een ploegsport, wij rekenen op uw zoon/dochter.

 

Tracht steeds rekening te houden met de geplande data van wedstrijden en tornooien, zodat uw kind steeds aanwezig kan zijn.

 

Enkel voor de categorieën u6 tot en met u8 worden ouders toegelaten tot de kleedkamer.

 

De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het gebruikte materiaal na een training of een thuiswedstrijd.

 

Als club staat wij open voor kritiek, zolang die op een positieve manier gegeven wordt.

Voor vragen of problemen i.v.m het sportieve kan je steeds de TVJO contacteren.

Hij is steeds bereid om u, samen met de trainer te woord te staan. De besprekingen gebeuren enkel op afspraak.

Aan de trainers wordt opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken momenten.

Voor extra-sportieve vragen kan je de afgevaardigden of bestuursleden contacteren.

Heb je vragen of een probleem dat gevoelig ligt, spreek je de vertrouwenspersoon van de club aan.


11

 

 1. Sancties:

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan het jeugdbestuur, in samenspraak met de trainer en de TVJO, de betrokken speler een disciplinaire straf opleggen. De ouders zullen ook worden uitgenodigd voor een gesprek met alle betrokken partijen.

Afhankelijk van de ernst van de feiten zijn volgende sancties mogelijk: een persoonlijke verwittiging door de trainer – uitsluiting van training en/of van wedstrijden – verwijdering uit de ploeg – verwijdering uit de club.

 

Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek ( op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer en de TVJO, in overleg met bestuur.

 

Een speler die betrapt wordt op het gebruik of dealen van drugs, op diefstal of een ander gerechtelijk misdrijf, zal onmiddellijk uit de club worden gezet.

 

Ouders die zich niet aan de richtlijnen houden, zullen voor een gesprek met de jeugdcoördinator of de jeugdvoorzitter uitgenodigd worden. Indien ook niet afdoende blijkt, kan uw zoon of dochter uit onze ploegen geweerd worden.

 

Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel worden doorgerekend.

 

 1. Verzorging en blessurepreventie:
 2. Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief (handdoek, zeep, shampoo, enz)
 3. Roken en sport zijn onverenigbaar: roken ondermijnt je gezondheid/ dit kan leiden tot een verminderde uithouding, verhoogde vermoeidheid, snellere hartslag, vernauwing van de bloedvaten,.. vermijd ook alcohol en drugs. Spelers die zich bezondigen aan het gebruik van drugs en stimulerende middelen zullen automatisch uit de club worden verwijderd.
 4. Zorg dat je voldoende nachtrust hebt. Tot in de late uurtjes gamen of rondhangen op facebook en andere sociale media is af te raden.
 5. Zorg voor evenwichtige en gezonde voeding zodat je geen overgewicht krijgt.
 6. De beste preventie tegen blessures zijn een goed opgebouwde conditie, een goede opwarming, correct uitgevoerde stretchoefeningen en cooling-down. Door regelmatig te sporten tijdens de voetballoze maanden wordt de basisconditie onderhouden. Lopen (op niet-verharde ondergrond), fietsen, zwemmen,.. zijn hiervoor uitermate geschikt.
 7. Volg zo veel mogelijk de training om minder risico op blessures tijdens de wedstrijd te hebben door een betere fysieke fitheid.
 8. Draag voetbalschoenen die aangepast zijn aan het terrein en weersomstandigheden.
 • Schoenen met vaste noppen voor harde, droge velden
 • Schoenen met langere noppen voor zachte, natte ondergrond
 • Schoenen met geribde zolen voor harde, uitgedroogde, bevroren ondergronden.

De categorie u6 tot en met u13 zijn verplicht te spelen met vaste studs. Ook voor de andere categorieën raden wij aan om bij voorkeur met schoenen met vaste plastic noppen (multistuds) te spelen.

Probeer nieuwe schoenen in te lopen op training alvorens ze tijdens de wedstrijd te gebruiken. Onderhoud je schoenen! Slecht onderhouden schoenen verhogen het risico op blessures.

 1. De meeste contactletsels in het voetbal treden op ter hoogte van het onderbeen.

Het dragen van scheenbeenbeschermers is dan ook verplicht tijdens de wedstrijd en training!

Zorg voor een goede wondverzorging. De wonde overvloedig uitwassen met water en ontsmetten met een geschikt ontsmettingsmiddel. Bedek de wonde eventueel met een steriel doekje, pleister of verband.

 1. Zorg voor voldoende hydratatie met water voor, na en eventueel tijdens de training of wedstrijd.
 2. Zorg ook voor een goede tandverzorging. De relatie tussen een slechte tandverzorging en blessures is opvallend. Peesontstekingen zijn dikwijls de aanleiding van een slechte tandverzorging.
 3. Ook voethygiëne is belangrijk. Draag bij het douchen altijd badslippers, laat teennagels niet ingroeien. Doe indien nodig een pedicurebehandeling.
 4. Indien je pijn hebt door een lichte blessure, verwittig je de trainer, die je eventueel doorstuurt naar de dokter. Een lichte blessure kan verergeren zonder rust en zonder eventuele medische behandeling. Volg de instructies van de arts na een blessure.

Fair play is de belangrijkste factor om blessures te vermijden bij jezelf en de tegenstrever!

De meeste blessures zoals verstuikingen, spierverrekkingen, kniestoten moeten in eerste instantie verholpen worden door afkoeling. Onthoud dan ook de RICE-methode: R (rust), I (ijs), C(compressie, drukverbanden), E (evelatie, hoog leggen).

Bij ernstige kwetsuren is het belangrijk dat er steeds een arts gecontacteerd wordt.

12

 1. Ongevalsaangifte:

Gelukkig gebeurt het niet al te vaak maar bij voetbalsport is het nu eenmaal nooit volledig uit te sluiten : een blessure of ongeval.

 

Vooral bij de iets oudere jeugd, waar het er iets sneller en harder aan toe gaat, kan een blessure voorkomen. Elke speler van VC Houtem-Oplinter is, na betaling van lidgeld, verzekerd.

 

Maar hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk en wat moet je doen?

 

Indien je gekwetst raakt tijdens een training of wedstrijd is het belangrijk dat er ALTIJD een aangifteformulier wordt ingevuld. Dit formulier kan je bekomen via:

 • De ploegafgevaardigde
 • De gerechtigde correspondent (GC) Kevin Frison

Het medische luik (achterzijde) moet door de behandelende geneesheer worden ingevuld. Hij dient hierop te vermelden of er beurten kinesitherapie nodig zijn (zie verder). Voorzie ook reeds een klevertje van het ziekenfonds op de achterzijde.

Dit document dient uiterlijk 14 werkdagen na het ongeval aanwezig te zijn op de voetbalbond. Dit betekent dat je het formulier binnen de 14 kalenderdagen aan het secretariaat van VC Houtem-Oplinter moet bezorgen.

De voorzijde van het formulier wordt door de gerechtigd correspondent ingevuld. Zij heeft hiervoor volgende informatie nodig:

 • De wedstrijd of training waarin het ongeval zich heeft voorgedaan
 • Datum en uur van het ongeval
 • De omstandigheden van het ongeval

Een aantal dagen na het indienen van het formulier krijg je via de GC van de KBVB  een dossiernummer en een ‘geneeskundig getuigschrift van herstel’. Dit genezingsattest moet door de behandelende arts worden ingevuld wanneer de speler is hersteld en opnieuw mag voetballen. Dit document vermeld ook hoeveel sessies kinesitherapie er terugbetaald worden.

Rekeningen van de dokter en eventueel apotheker biedt u aan bij uw mutualiteit. U ontvangt van hen de verzamelstaat van onkosten. Dit document moet u, samen met het ingevulde attest van genezing aan de GC bezorgen.

Indien er facturen van het ziekenhuis zijn dienen de originele exemplaren meegestuurd te worden (vaak worden deze facturen veel later verstuurd door het ziekenhuis)

Op basis hiervan zal de KBVB dan (een deel van) de ingediende onkosten terugbetalen.

Speciale aandacht voor behandeling door een kinesitherapeut

Indien er beurten kinesitherapie nodig zijn dient de dokter dit op het aangifteformulier te vermelden. Indien hij nadien beslist dat er nog behandelingen kine nodig zijn, moet dit met een doktersattest aangevraagd worden aan de voetbalbond. (via GC)

Zonder goedkeuring van de voetbalbond worden beurten kinesitherapie of andere speciale behandelingen niet terugbetaald.

Tussenkomst wordt slechts verleend vanaf de dag na de aanvraag en indien betrokkene minstens 15 dagen niet deelneemt aan voetbalwedstrijden.  Wie dus na 7 of 14 dagen toch voetbalt, bekomt geen tussenkomst.

Bepaalde speciale behandelingen, medicijnen of verbanden worden niet terugbetaald, evenmin als het supplement voor bijvoorbeeld een eenpersoonskamer in het ziekenhuis. Bovendien is er enkel een tussenkomst in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband. Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bv. tendinitis, verergering van een bestaande kwetsuur…)

Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering. Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding…) dan dient men privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

In geval van een ongeval is het dan ook belangrijk dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de nodige administratie. De periode voor de aangifte van een ongeval is vrij kort. Met vragen kan U ook altijd contact opnemen met onze GC.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!