Cookie beleid KVC Houtem-Oplinter

De website van KVC Houtem-Oplinter is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Opleidingsplan

Opleidingsplan

2

 1. Inhoudstabel …………………………………………………………………………………2
 2. Leerplan ……………………………………………………………………………………….3
  • ontwikkelingsdoelen ……………………………………………………………………..5
   • Basics en teamtactics……………………………………………………………7
  • Algemeen overzicht leerplandoelstellingen……………………………………………8
   • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 1……………………………………..8
   • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 2……………………………………..9
   • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 3…………………………………….11
   • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 4a…………………………………..14
   • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 4b…………………………………..16
   • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 5…………………………………….17
  • Opleidingsplan doelmannen……………………………………………………………18

 3

2 LEERPLAN

 

Elke leeftijd heeft zijn specifieke kenmerken. Net zoals in de opleidingsvisie van de KBVB, werken wij deze kenmerken uit per ontwikkelingsfase.

 

 • Ontwikkelingsfase 1: 2 vs 2 en 3 vs 3 – Ik en de bal
 • Ontwikkelingsfase 2: 5 vs 5 – Collectief spel “dichtbij”
 • Ontwikkelingsfase 2: 8 vs 8 – Collectief spel “2e graad”
 • Ontwikkelingsfase 4: Vanaf U15 – Collectief spel “veraf”
 • Ontwikkelingsfase 5: U21 – Seniors - vervolmaking

 

Per leeftijdskenmerk zijn er bepaalde ontwikkelingsdoelen. Deze ontwikkelingsdoelen hebben we neergeschreven in een leerplan.

 

Binnen ons leerplan is er aandacht voor:

 • Technische aspecten
 • Tactische aspecten
 • Fysieke aspecten
 • Mentale aspecten

 

Voor elke ontwikkelingsfase is de verhouding tussen de 4 aspecten afgestemd op de (biologische) leeftijd van het kind.

Bijvoorbeeld: Er wordt in ontwikkelingsfase 2, meer aandacht besteed aan basics dan aan teamtactics. In ontwikkelingsfase 5 zien we het omgekeerde verhaal.

 

Een speler die start als voetballer is voor de meeste technische aspecten ‘onbewust onbekwaam’. Hij kan veel dingen nog niet en beseft niet dat hij dat allemaal nog niet kan. Op het einde van de opleiding moet de doelstelling zijn om een speler in zo veel mogelijk aspecten ‘onbewust-bekwaam’ te maken, zodoende alles vanzelfsprekend lijkt en gebeurd.

 

Naar de tactische vaardigheden toe, krijgen de spelers een algemene tactische opleiding. Ons uiteindelijke doel is dat een speler een wedstrijd kan lezen en kan omgaan met verschillende spelsystemen en veldbezettingen.

 

 

Creatieve spelers zijn pas creatief als het geheel eromheen hen de mogelijkheid biedt om creatief te zijn. Wij onderscheiden in onze club hierin 3 fasen:

 

 • Tactisch inzicht op individueel niveau: Inzicht hebben en begrijpen welke taken aan je eigen positie gekoppeld zijn
 • Tactisch inzicht op ploegniveau: De taken van je medespelers juist inschatten en dus van het eigen spelsysteem
 • Tactisch inzicht op wedstrijdniveau: Koppelen van de vorige fasen aan het spelconcept van de tegenstander en daarop kunnen inspelen: ‘het spel lezen’.

 

Om zich optimaal te ontwikkelen, verwachten we een zekere polyvalente van onze spelers. Pas vanaf hun groeispurt, wanneer we gemakkelijker hun spelersprofiel kunnen bepalen, zullen we toewerken naar vaste posities.

Concreet betekent dit: 2 vs 2, 3 vs 3, 5 vs 5, 8 vs 8 geen vaste positie. Vanaf 11 vs 11 werken we naar vaste posities toe.

 

Wat we per ontwikkelingsfase van elk speler per positie en welk profiel we verwachten, vinden jullie eveneens terug in dit document.

 

Verder gaan we In dit document vooral in op het jaarplan per ontwikkelingsfase.

5

 • Ontwikkelingsdoelen

 

Technische-tactische ontwikkelingsdoelen

Schermafbeelding_2021-12-18_152118.png

Mentale ontwikkelingsdoelen:

Schermafbeelding_2021-12-18_152526.png


Fysieke ontwikkelingsdoelen (gericht naar de biologische leeftijd)

Schermafbeelding_2021-12-18_152736.png

7
 • Basics en Teamtactics

 

De basics zijn het geheel van technische en individueel tactische basisvaardigheden (basiscompetenties) die een speler nodig heeft om na het nemen van een goede beslissing (decision making) de juiste actie te kunnen uitvoeren binnen de 11 tegen 11, ongeacht het spelsysteem en spelconcept

 

Deze basics worden op jongere leeftijd omdat van leeftijd 7-13 jaar de gouden leeftijd is om de lichaams-en balbeheersing te gaan ontwikkelen. Vanaf het moment van de PHV (groeispurt) zal dit moeilijker verlopen.

 

De teamtactics zijn het geheel van handelingen die de verschillende spelers dienen uit te voeren om als team zo goed mogelijk te functioneren ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de spelers gebruik maken van de basics, de fysieke en mentale vaardigheden.

 

Zowel in de basics als in de teamtactics onderscheiden we 3 momenten: namelijk balbezit, balverlies en de omschakeling. Afhankelijk van het moment dient de speler zich te kunnen aanpassen in zijn positie, in zijn linie, in zijn ploeg en aan zijn tegenstander. Heel onze opleiding is cumulatief: we willen onze spelers vervolmaken op zowel technisch als tactisch gebied.


8

 • Algemeen overzicht leerplandoelstellingen per ontwikkelingsfase

 

 • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 1 U5 & U6 & U7


Schermafbeelding_2021-12-18_153024.png

 

Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 1 U5 & U6 & U7

 

PSYCHOMOTORIEK

1°Fase

Algemene lichaamsvaardigheden en balvaardigheden.

Oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen.

 

2°Fase

B+: balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen

B-: de bal afnemen en het scoren beletten

 

3°Fase

B+: balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen + passen (zelfexploratie)

B-: de bal afnemen + de bal onderscheppen + het scoren beletten.

FYSIEK

MENTAAL

·        Kracht

Heel weinig ontwikkeld

·        Lenigheid

Meestal grote lenigheid

·        Uithouding

Erg oneconomisch lopen (veel energieverlies)snel moe (MAAR SNELLE RECUPERATIE)

·        Snelheid

Reactiesnelheid in spelvorm

·        Coördinatie

-weinig lichaamsbeheersing

-weinig evenwichtsgevoel

-weinig lichaamsbesef, ruimtebesef en tijdsbesef

-vaak nog geen voorkeursvoet ontwikkeld (geen dominantie links of rechts)

·        Grote spontaniteit

·        Speelt graag en maakt plezier

·        Sterk op zichzelf gericht

·        Vaak onrustig en vlug afgeleid

·        Concentratie: geen langdurige concentratie mogelijk

·        Gehecht aan de jeugdopleider

·        Opkijken naar de jeugdopleider

·        Bootst de jeugdopleider na

 

 9

 • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 2:U8, U9

Schermafbeelding_2021-12-18_153330.png

 

 

K+4 / K+4

U8 / U9

5 vs 5

U8

U9 Uitbreiding naar kort spel

Voetbal met kort passing spel zonder buitenspel

Beschrijving van de spelomgeving

Ideale wedstrijdvorm is 5 vs 5 (ruitvorm) met passafstanden tot 8 a 10 meter

Basics

Teamtactics

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

- Leiden en dribbelen

- Korte passing

- controle op lage bal

- doelpoging tot 10m (dichtbij)

- doelpoging op lage voorzet

- vrij en ingedraaid staan

- vrijlopen: aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken

- druk zetten, duel of remmend wijken

- opstelling tussen tegenspeler en doel

-korte dekking op korte pass

-interceptie of afweren van korte pass

1. Openen breed

2. Openen diep

14. Infiltratie met bal: leiden of dribbelen

15. Een doelkans creëren via een individuele actie

21. Zo snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans

5. Positieve pressing op de baldrager

11. Het duel nooit verliezen: zich nooit laten uitschakelen

12. Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid

15. Niet laten uitschakelen door een individuele actie

21. Doelpoging afblokken

FYSIEK

MENTAAL – SOCIAAL - LIFESTYLE

KRACHT

Natuurlijke bewegingen, duelvormen tussen homogene groepen.

LENIGHEID

Meest gunstige periode

UITHOUDING

De omvang van de training voldoet

SNELHEID

Reactie- en startsnelheid in spelvorm

Looptechniek enkel observeren en deels scholen

COÖRDINATIE

Lichaamscoördinatie

Oog-handcoördinatie

Oog-voetcoördinatie

 

-        Wordt leergierig

-        Concentratie neemt toe

-        Is bereid om deel uit te maken van een team

 

Aandachts/-uitgangspunten:

 

 • Inspelen op de fantasiewereld van het kind met veel afwisseling in de training en veel herhaling van de oefenstof
 • Ideale leeftijd om nieuwe bewegingen aan te leren (technische oefeningen ideaal om huiswerk van te maken vb. schaarbeweging,…)
 • Voor iedereen is een bal beschikbaar
 • Ruime ervaring laten opdoen met het beheersen van de bal, vooral individueel veel
 • De tijd optimaal benutten: geen lange wachtrijen. De groep indien nodig splitsen in 2 of meer subgroepen.
 • Rekening houden met de specifieke leeftijdskenmerken (weinig concentratievermogen en individuele gerichtheid)
 • Veel 1 vs 1 en 2 vs 2
 • Oog hebben voor de kinderen hun eigen keuze, zodat ze zelf gaan nadenken over de actie die ze maken.

 

 

Tips:

 

 • Als je iets wil uitleggen, doe het meteen voor. Zet spelers op voorhand waar je ze wil hebben en hou je uitleg
 • Zorg voor voldoende variatie in de training (1 vorm duurt max 15 min)
 • Benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Het gaat hen niet om de punten, maar om de beleving. Bewaar het speelse in ze, zodat ze niet gehinderd worden om te presteren. Het prestatie-element komt vanzelf, wanneer ze zich met andere willen gaan
 • Houd rekening met het taalgebruik. Gebruik geen moeilijke woorden als aanbieden, vrije ruimte, diep gaan of positie, etc. Probeer hun taal te spreken: houd de bal goed bij je, zorg dat je hem niet kwijt raakt, probeer de bal af te pakken,
 • Bij technische oefeningen korte pauzes inlassen om bijv. dingen nog eens voor te doen of uit te leggen. Niet de neiging hebben om te willen perfectioneren, het gaat tenslotte om de gewenning aan de
 • Gebruik van positie nummering is aangewezen 1, 3, 7, 9 en 11

 

11

 • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 3: U10, U11, U12 en U13

 

K+7 / K+7

U10 – U13

8 vs 8

U10  toepassing F1, F2

U11 – U12 – U13 Uitbreiding naar halflang spel

Voetbal met halflang passing spel zonder buitenspel

Beschrijving van de spelomgeving

Ideale wedstrijdvorm is 8 vs 8 dubbele ruitvorm met passafstanden tot 15 meter U10 – U11, 20 meter voor U12 – U13

Basics

Teamtactics

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

- Halflange passing

- controle op halfhoge bal

- doelpoging tot 15m a 20m (halfver)

- doelpoging op halfhoge voorzet

- vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn

- steunen corner + indirecte vrije trap

- Inworp

- speelhoeken afsluiten

- korte dekking op halflange pass

- interceptie of afweren van halflange pass

- na balverlies juiste positie overname

4. Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten

6. Geen “dom” balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt

10. een lijn overslaan bij passing diep

11. infiltratie op het juiste moment (ruimte)

12. infiltratie zonder bal: give & go

13. Infiltratie met bal: geen kans op indirect en gevaarlijk balverlies

6. negatieve pressing op de baldrager

7. dekking door dichtste medespeler

10. een meeschuivende en voetballende doelman (hoge positie)

13. de bal recupereren door interceptie

FYSIEK

MENTAAL – SOCIAAL - LIFESTYLE

KRACHT

Spelen met eigen lichaamsgewicht, duelvormen tussen homogene groepen.

LENIGHEID

Neemt af, dus STIMULATIE nodig

UITHOUDING

De omvang van de training en andere bewegingselementen (ademhaling)

SNELHEID

Reactie-, startsnelheid en versnellen in spelvorm

Looptechniek verbeteren

COÖRDINATIE

Lichaamscoördinatie

Oog-handcoördinatie

Oog-voetcoördinatie

 

- Wil zich meten met anderen

- Kan in teamverband en doel nastreven en samenwerken

- kan kritisch zijn over eigen prestatie en die van anderen

 

 

 

 

Fase U10-U11:

 

Aandachtspunten:

 • Spelers veel aan de bal laten
 • Steeds een leeftijd om nieuwe bewegingen aan te leren à veel trainen op technische vaardigheden (elke opwarming herhalen)
 • Leren kennismaking met de veldbezetting (zie spelconcept). Veel roteren in posities
 • Oefeningen uitvoeren in eenvoudige wedstrijdsituaties (herkenning voor de speler)
 • Inspelen op leefwereld op deze leeftijd. Zeg ook waarom je iets doet en maak de regels duidelijk
 • De spelers laten nadenken op probleemstellingen en laten komen met oplossingen

 

Tips:

 • Als je iets wil uitleggen, doe het meteen voor. Zet spelers op voorhand waar je ze wil hebben en hou je uitleg
 • Zorg voor voldoende variatie in je oefenstof. Trainers moeten durven een oefenvorm die goed loopt langer door trekken.
 • Benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. De spelers goed benadrukken wat goed is ook en niet enkel wat verkeerd liep.
 • Houd rekening met het taalgebruik van het
 • Veel kleine partijvormen, een enkele keer grotere partij op een groter veld
 • Voorrang geven aan het individualisme, maar geef andere oplossingen mee.
 • Aanvalsdrift stimuleren
 • Voornaamste spelregels duidelijk maken

 

Fase U12/U13

 

Aandachts -/ uitgangspunten:

 

 • Oefenstof relateren aan de wedstrijd indien nodig maar 1x per week.
 • Bepaling doel van de training en keuze voor de juiste basisvorm
 • Techniek vanuit wedstrijdsituatie
 • Inzicht in teamorganisatie ontwikkelen (eerst accent op het voorkomen van doelpunten en het veroveren van de bal en vervolgens het opbouwen, aanvallen en scoren)
 • De bedoelingen van de oefening / spelbedoeling duidelijk (zichtbaar / herkenbaar) maken
 • Het manipuleren van de weerstanden (makkelijker of moeilijker maken) DIFFERENTIATIE
 • Let op balaanname, verwerking en voortzetting
 • Werken aan onderlinge coaching

 

 

 

Tips begeleiding tijdens wedstrijd/training

 

 • Geef voor de training aan wat je wilt gaan doen, dat motiveert de spelers, dan weten ze waarover het gaat
 • Doe de spelvorm met een aantal spelers voor, terwijl je het uitlegt; ze begrijpen het best door de oefenvorm te zien. Werk geduldig en tracht perfectionistisch tewerk te Gericht coachen op de doelstelling.
 • Bij wedstrijden een goede en duidelijke voorbeschouwing van de wedstrijd. Stuur goed bij tijdens de pauzes.
 • Houdt de uitleg goed, kort en bondig
 • Zet zoveel als mogelijk is van tevoren klaar, zodat geen kostbare voetbaltijd en concentratie verloren gaat
 • Als je merkt dat de concentratie verslapt, varieer dan
 • Doe een groot beroep op het samenspel, ze zijn er rijp voor
 • Kleine partijspelen met doeltjes, bewust ook grotere partijen om bepaalde tactische aspecten te belichten zoals voornaamste principes bij balverlies en balbezit, verdeling over het speelveld
 • Het individualisme niet aan banden leggen
 • Leer spelers nadenken, laat hen zelf met oplossingen komen. STIMULEER CREATIVITEIT!
 • Wedstrijdgericht en trainingsgericht de spelers laten meedenken. SPELERS DIE NADENKEN WORDEN AUTOMATISCH BETER DOOR PROBLEEMOPLOSSEND TE DENKEN, GEEN PLAYSTATIONSPELERS CREËREN.14

 • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 4A: U15

 

K+10 / K+10

U15

11 vs 11

U15 Uitbreiding naar lang spel

Voetbal met lang passing spel met buitenspel

Beschrijving van de spelomgeving

Ideale wedstrijdvorm is 11 vs 11: wedstrijdformatie van 1-4-3-3 met passafstanden tot 30 meter a 40 meter ( er kan veel ruimte ontstaan tussen verdediging en doel)

Basics

Teamtactics

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

- lange passing

- controle op hoge bal

- doelpoging vanaf 20m (ver)

- doelpoging op hoge voorzet

- vrijlopen om medespeler aanspeelbaar te maken

- Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspel omzeilen)

- directe vrije trap

- speelhoeken afsluiten

- korte dekking op lange pass

- interceptie of afweren van lange pass

- onderlinge dekking en zoneverdediging op hoekschop en vrije trap

- na balverlies juiste positie overname

3. driehoekspel (onderlinge afstanden 15m a 20m)

5. Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan

7. Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen.

8. Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen.

17. Subtiele eindpass in de diepte trappen

20. diepte induiken maar opgelet buitenspel

23. balrecuperatie: 1ste actie is diepte gericht

24. Diep blijven spelen

1. Speelruimte verkleinen: sluiten (blok 30m op 30m)

2. evenredige onderlinge afstand.

10. een meeschuivende en voetballende doelman (hoge positie)

13. de bal recupereren door interceptie

FYSIEK

MENTAAL – SOCIAAL - LIFESTYLE

KRACHT

Geen specifieke krachttraining, natuurlijke bewegingen, veelzijdigheid, duels tussen homogene groepen.

LENIGHEID

Grote algemene stijfheid.

UITHOUDING

De omvang van de training + korte duurinspanningen met bal (opwarming) 20sec regel

SNELHEID

-Explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust verhouding) PERIODISERING

-Looptechniek verbeteren

COÖRDINATIE

Basistechniek herhalen bij puberteit (groeispurt)

 

- Beoordelingsvermogen stijgt

- Heeft eigen mening

- Geldingsdrang neemt toe

 

Aandachts-/uitgangspunten:

 

 • Voetballen: meer zonder dan mét bal; meer met je hoofd dan met je benen;
 • Bedoelingen duidelijk maken bij balbezit en balbezit tegenpartij: indien dit onvoldoende is, dan zal de ontwikkeling stagneren;
 • Positiespel is voorwaarde om met elkaar doelpunten te voorkomen, de bal te veroveren om vervolgens te kunnen opbouwen, aanvallen en te scoren;
 • Goede techniek, uitspelen van „1 tegen 1‟- situaties en communicatie zijn belangrijke voedingsbronnen voor positiespelen om overtalsituaties te creëren;
 • Let op balaanname, verwerking, passing en opendraaien naar de vrije
 • Leren voor ontvangst van de bal gezien te hebben waarheen de bal gespeeld moet worden. “Split vision”
 • Wedstrijd kan dienen als uitgangspunt voor de
 • Oog hebben als trainer voor de individuele tekortkomingen en de leeftijdsproblemen Doordat het eigen lichaam zich verder ontwikkelt, kunnen vaardigheden die reeds beheerst werden, tijdelijk in het gedrang

 

Tips begeleiding/ training:

 • Leg verwachtingen ten aanzien van de prestaties niet te hoog, maar ook niet te laag
 • Geef duidelijk toelaatbaarheidsgrenzen aan en wijs spelers regelmatig op hun verantwoordelijkheid als
 • Leg de trainingen regelmatig stil als de spelbedoelingen niet duidelijk genoeg zijn en/of verkeerd worden uitgevoerd. Laat spelers zelf de fouten constateren, bedoelingen achterhalen en oplossingen
 • Niet te veel willen doen in één training of vorm. Liever twee onderdelen goed behandelen dan vijf onderdelen die er slechts half
 • Onderling coachen verbeteren

Veel kleine partijen (3-3 en 4-4). Bij grotere partijen nadrukkelijk coachen op thema. Afhankelijk van periode van de periodisering, zware arbeid in de rustweek is niet aan te raden.


16

 

 • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 4b: U17

 

K+10 / K+10

U17

11 vs 11

U17 Uitbreiding naar lang spel

Voetbal met lang passing spel met buitenspel

Beschrijving van de spelomgeving

Basics worden gefinetuned

De jeugdspelers voeren hun taak zo goed mogelijk uit in B+ en in B- (TT)

Basics

Teamtactics

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

Balbezit (B+)

Balverlies (B-)

 

 

FINE TUNING DOOR INDIVIDUELE TRAINING

9. Diagonale in & out passing naar zwakke zone

16. Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel

18. Efficiënte bezetting  1ste en 2de paal, 11m en 16 m, afvallende bal

19. Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen

22. De verste spelers lopen zich vrij net voor balrecuperatie (loshaken/ uit blok)

25. In blok spelers: enkelen infiltreren (=sprint)

14. Hoge W-pressing

18. Efficiënte bezetting: defensieve T-vorm

19. Kortere dekking in waarheidszone (split-Vision)

20. Geen systematische off-side door stap te zetten.

22. Een hoge compacte T-vorm (3 of 4 spelers + K)

24. T-vorm tegenaanval afremmen.

25. Niet T-vorm: zo snel mogelijk omschakelen.

FYSIEK

MENTAAL – SOCIAAL - LIFESTYLE

KRACHT

Snelkracht -

LENIGHEID

Grote algemene stijfheid. (OPWARMWING ZEER BELANGRIJK)

UITHOUDING

De omvang van de training + korte duurinspanningen met bal (opwarming) 20sec regel

SNELHEID

-Explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust verhouding) PERIODISERING

-Looptechniek verbeteren

COÖRDINATIE

Basistechniek herhalen bij puberteit (groeispurt)

 

- Beoordelingsvermogen stijgt

- Heeft eigen mening

- Geldingsdrang neemt toe

 

Aandachts-/uitgangspunten:

 • Ontwikkelen teamtaken, taken per linie en taken per positie.
 • Ontwikkelen individuele bijdrage aan het resultaat van de wedstrijd.
 • Het accent komt nu te liggen op het complete van de speler: techniek, inzicht, mentaal en communicatie
 • Trainen vanuit wedstrijdsituatie

 

Tips begeleiding / training

 • Warming-up zeer belangrijk
 • Onderlinge coaching
 • Spelers laten meedenken en betrekken.
 • Spreek apart met spelers
 • Wedstrijdbespreking en Trainingsbespreking zodat de spelers weten wat ze moeten doen en wat er wordt verwacht
 • Durf per linie te trainen


17

 • Opleidingsplan voor ontwikkelingsfase 5: U21 - seniors

 

DOELSTELLINGEN:

 • Minstens 2 spelers jaarlijks te laten doorstromen naar A-KERN.
 • Minstens 4 spelers jaarlijks te laten doorstromen naar B-KERN.
 • Spelers mentaal sterker maken.
 • Spelers beter maken op de best mogelijke positie naar gelang hun specifieke kwaliteiten.
 • Spelers leren voetballen in functie van het resultaat
 • Spelers bewust maken dat er soms minder speelgelegenheid is wanneer je bankzitter bent.18

 • Opleidingsplan doelmannen

 

“ A GOALKEEPER CAN’T WIN A MATCH, HE CAN ONLY SAVE IT”

 

 • Ontwikkelingsfase 1 & 2
  • De ontwikkelingsfase 1 & 2 zullen we steeds met doorschuiven werken voor de doelmannen zodat alle spelertjes hiervan kunnen proeven en zo misschien hun aanleg voor doelman te ontdekken. Liefst zien we na de wedstrijd bij de penaltyserie graag ook een doorschuifsysteem.
  • Een spelertje dat talent heeft om doelman te zijn kan al wat meer in doel staan, maar vergeet niet dat deze speler zich ook moet ontwikkelen als voetballer en daarom is het aangewezen dat deze zeer veel op veld moet kunnen meevoetballen.

 

 

 • Ontwikkelingsfase 3 U10
  • Het versterken van de lichaamscoördinatie met de nadruk op het leren vallen van LINKS/RECHTS.
  • Snel voetenwerk om goed voorwaarts, zijwaarts en rugwaarts te lopen.
  • Sprongtechniek verbeteren: 1 voet, 2 voeten
  • Rol- en werptechnieken
  • Oprapen onderhands: juiste houding aanleren (op 1 knie
  • Vangen op borsthoogte
  • Inschatting maken op de juiste moment naar de bal ( INSNIJDEN)

 

 

 • Ontwikkelingsfase 3 U11, U12 en U13
  • Ideale leeftijd om dat hier de lenigheid op zijn top zit.
  • Basistechnieken verbeteren en versnellen.
  • Aandacht geven naar de groei van bepaalde spelers (U12-U13)
  • Goed technieken demonstreren zodat de spelers weten wat er wordt verwacht.
  • Werptechniek beginnen verlengen
  • Vanaf U12 goed bijsturen zodat ze juist leren coachen.

 

 

 • Ontwikkelingsfase 4 U15
  • Basistechnieken moeten goed zijn.
  • Hoog leren meespelen
  • Interceptie van dieptepass
  • Opbouw verzorgen ( na de eerste pass begint het pas voor de doelman: aanbieden en coaching)
  • Snelle spelhervatting
  • Lenigheid stimuleren (verstijving begint door de groei)
  • Aanleren hoe een muur opstellen
  • Opstelling bij hoekschop

 

 • Ontwikkelingsfase 4 U17
  • Trainen op een hogere intensiteit.
  • De handelingen moeten bewust komen.
  • Snelheid van uitvoering moet hoog zijn.
  • Mentale aspect begint groter te worden.
  • Standaardsituaties worden nog belangrijker op deze leeftijd en doorslaggevender.

 

 

 • Ontwikkelingsfase 5 U21
  • Voorgaande technieken vervolmaken en fine-tunen
  • Krachtiger trainen, maar rekening houden met het morfologische van de speler
  • Meedenken met de spelers zodat hij deze kan sturen.
  • Spelinzicht in functie van de veldbezetting voor juiste coaching en positie
  • Zelfvertrouwen zeer belangrijk
  • Motivatie en opofferingen cruciaal in verdere ontwikkeling.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!