Cookie beleid KVC Houtem-Oplinter

De website van KVC Houtem-Oplinter is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Infobrochure voor trainers

Infobrochure voor trainers

Infobrochure
VC Houtem-Oplinter
Trainers

 

 1. Functieomschrijvingen:

Zonder duidelijke omschrijving van een functie kan je geen degelijke bestuur uitvoeren, daarom hebben wij onze functies duidelijk beschreven. Hieronder enkele korte beschrijvingen

 

 

FUNCTIEPROFIEL: GERECHTIGD CORRESPONDENT

Algemeen:

 • contactpersoon tussen VC Houtem-Oplinter, VV en KBVB
 • inschrijven van alle ploegen voor de kampioenschappen
 • eindverantwoordelijke voor aanvragen indienen voor wedstrijden, tornooien, vriendschappelijke wedstrijden, …
 • inschrijven van alle leden bij de Belgische voetbalbond
 • desaffecteren van niet-meer-actieve leden bij de Belgische voetbalbond
 • aanvragen - goedkeuren - opvolgen van overgangen van spelers van of naar andere clubs en het onderhandelen met andere clubs hierover
 • ongevalsaangifte invullen en doorsturen naar KBVB en verdere verwerking opvolgen
 • communicatie van eventuele voorstellen van minnelijke schikkingen of oproepingen voor disciplinaire zaken naar spelers en respectieve ploegverantwoordelijken - doorgeven eventuele verzetten
 • aanspreekpunt voor sportief verantwoordelijke, jeugdverantwoordelijke en trainers betreffende ALLE over te maken documenten aan KBVB
 • bijwonen van alle noodzakelijke vergaderingen bij de KBVB (AV PC- bijzondere AV PC - infoavonden )
 • aanmaken en beheren ploegverantwoordelijken op www.wedstrijdbladen.be
 • opvolgen en eventueel doorsturen van wedstrijdbladen (al dan niet digitaal)

 

FUNCTIEPROFIEL: SPORTIEF VERANTWOORDELIJKE

Profielschets:

Kennis van sportieve doeleinden, teamgericht, correct, oog voor detail, sociaal vaardig, natuurlijk leiderschap, coördinerend, communicatief sterk

Algemeen:

De sportief verantwoordelijke neemt beslissingen die correct en sportief onderbouwd zijn. Hij heeft oog voor detail, kan de kalmte bewaren en is sterk in communicatie met verschillende internen en externen.

Hij/zij is de persoon die de lijnen mee bepaald voor eerste ploegen en jeugd.

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL: ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING ( AVJO )

Profielschets:

Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig, correct, punctueel, eerlijk en enthousiast

Kent de basis van Microsoft Office en kan werken met Prosoccerdata

 

De administratief verantwoordelijke jeugdopleidingen (AVJO) zorgt voor een directe en indirecte dienstverlening aan ouders, spelers, opleiders en “klanten” van VC Houtem-Oplinter. De AVJO helpt mensen op een adequate manier, Hij kent de structuur en het organigram van de club. Hij geeft geen kritiek over de club en zijn medewerkers aan externen, Hij ventileert kritiek op de werking tijdens de overlegmomenten.

 

FUNCTIEPROFIEL: TVJO (HOOFD JEUGDOPLEIDING)

Profielschets:

Minimum diploma UEFA-B diploma (bij voorkeur UEFA-A)

 

Bij voorkeur getuigschrift TVJO

Brede, relevante voetbal-technische werkervaring met goede, aantoonbare resultaten

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

 

De TVJO is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale sporttechnische beleid van de jeugdafdeling van U6 t/e/m U17. Hij/zij is de bindende factor m.b.t. de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken. Hij bewaakt de werking van de missie en visie van de club VC Houtem-Oplinter.

De TVJO is eindverantwoordelijk voor de optimalisatie van de kwaliteit van het opleidingsbeleid.

Hij/zij zoekt oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen. De TVJO wordt in zijn taak bijgestaan door jeugdcoördinatoren die elk belast zijn met de dagelijkse gang van zaken van onder-, midden- of bovenbouw.

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR BOVENBOUW

Profielschets:

Diploma opleidersschool min UEFA B

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator Bovenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U15 tem U17 (11<>11 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-oplinter. Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit). Net zoals de opleiders binnen Bovenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij beschikt over kennis en inzicht in de basisprincipes van het gespeelde concept
 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de spelers met positieve kritiek
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij geeft zelf het goede voorbeeld

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR MIDDENBOUW

Profielschets:

Diploma opleidersschool min getuigschrift B

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator Middenbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U10 en U13 (8<>8 formatie). Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-Oplinter. Hij heeft de spelersgroepen van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door. Net zoals de opleiders binnen Middenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij stelt vragen aan de spelers, hij betrekt hen bij de voetbalfilosofie
 • Hij/zij beschikt over voldoende tactische kennis binnen een 8<>8 formatie
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij weet de spelertjes te “raken”
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij beschikt zelf over de nodige technische vaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR ONDERBOUW

Profielschets:

Diploma opleidersschool getuigschrift B

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

 

De coördinator Onderbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U8 en U9. Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-Oplinter. Hij heeft de jonge voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij werkt op regelmatige tijdstippen op het terrein met de spelers om de voeling met de jeugdspelers niet te verliezen. Net zoals de opleiders binnen Onderbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

FUNCTIEPROFIEL: COÖRDINATOR START

Profielschets:

Diploma opleidersschool getuigschrift C

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

De coördinator start is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van U6 en U7. Hij is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelijke verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de jeugdopleiding van VC Houtem-Oplinter. Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij werkt op regelmatige tijdstippen op het terrein met de spelers om de voeling met de jeugdspelers niet te verliezen. Net zoals de opleiders binnen Onderbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER BOVENBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van de Bovenbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U15 tem U17. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij kent de betrokken leeftijdsgroep door en door (problematiek puberteit). Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van Bovenbouw.

Profielschets:

 • Diploma opleidersschool UEFA B
 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig
 • Als opleider van Bovenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 

 • Hij/zij is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij beschikt over kennis en inzicht in de basisprincipes van het gespeelde concept
 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de spelers met positieve kritiek
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij geeft zelf het goede voorbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER MIDDENBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van de Middenbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U10-U11-U12-U13. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij heeft een spelersgroep van de Gouden Leeftijd in handen, hij kent deze leeftijdsgroep dan ook door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent. Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Middenbouw.

Profielschets:

Diploma opleidersschool getuigschrift B

Communicatief, kindvriendelijk, sociaal vaardig

 

Als opleider van Middenbouw beantwoordt hij aan het volgende profiel:

 • Hij/zij werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij stelt vragen aan de spelers, hij betrekt hen bij de voetbalfilosofie
 • Hij/zij beschikt over voldoende tactische kennis
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels
 • Hij/zij weet de spelertjes te “raken”
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij beschikt over de nodige technische vaardigheid

 

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER ONDERBOUW

Algemeen:

Een jeugdopleider van Onderbouw geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U8 en U9.

Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen).

Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen).

Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent.

Hij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de Onderbouw.

 

 

Profielschets:

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER START

Algemeen:

Een jeugdopleider start geeft sportieve leiding aan een team uit de leeftijden U6 en U7.

Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen).

Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door. Hij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen).

Hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op. Hij heeft actief oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het aantrekken van nieuw talent.

 

Profielschets:

 • Hij/zij is een kameraad voor de kinderen
 • Hij/zij is vriendelijk, motiverend en enthousiast
 • Hij/zij treedt voornamelijk op als begeleider, niet als “tactisch genie”
 • Hij/zij leeft zich in de leefwereld van de allerjongsten in
 • Hij/zij garandeert speelgelegenheid voor iedereen
 • Hij/zij geeft de spelertjes de ruimte om zichzelf te ontplooien
 • Hij/zij geeft niet om wedstrijdresultaten, hij geeft om individuele resultaten
 • Hij/zij stimuleert creativiteit en de individuele actie
 • Hij/zij stimuleert de kinderen met positieve kritiek
 • Hij/zij is consequent in de hantering van regels

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL: JEUGDKEEPERTRAINER

Profielschets:

In het bezit van diploma jeugdkeeperstrainer of voldoende ervaring keeperstrainer

Ervaring met jeugdvoetbal.

Communicatief, initiatief nemend, creatief, coördinerend, natuurlijk leiderschap, sociaal ingesteld

Algemeen:

De jeugdkeeperstrainer is verantwoordelijk voor de specifieke opleiding van onze doelwachters van U8 tem U17

 

FUNCTIEPROFIEL: AFGEVAARDIGDE

Algemeen

Een Begeleider van een team organiseert en coördineert in hoofdzaak die activiteiten die noodzakelijk zijn om een optimale wedstrijdsituatie te creëren.

 

Hij/zij is vooral verantwoordelijk voor de extra-sportieve begeleiding van zijn team en de algemene afhandeling van een wedstrijd.

Hij/zij begeleidt de jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier(opvoeden).

Hij/zij onthoudt zich van coachen tijdens wedstrijden. De begeleider is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij/zij zich ook op. Als begeleider beantwoordt hij/zij aan het volgende profiel:

 

 • Communicatief, kindvriendelijk, sociaalvaardig, correct, punctueel
 • De begeleider werkt enthousiast, vriendelijk en motiverend
 • De begeleider laat zich niet verbaal opmerken tijdens de wedstrijd
 • De begeleider is consequent in de hantering van regels
 • De begeleider is aangesloten bij onze club VC Houtem-Oplinter
 • Hij/Zij drinkt géén alcoholische dranken voor en tijdens de wedstrijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Algemeen:

 

Verwachting van trainers:

 • U6-u7-u8-u9: 2 pop en pap en 2 evaluatie met smiley
 • U10-u11-u12-u13: 2 pop en pap en 2 evaluatie met sterren
 • U15-u17-u21: 2 pop en pap en 2 evaluatie met punten
 • Seniors: 1 pop en pap en 1 evaluatie
 • Kwalitatieve training die tegemoet komt aan pop/pap en jaarplan (minstens 1x/week)
 • Invullen aanwezigheden
 • Online wedstrijdvoorbereiding maken met wedstrijdverslag
 • Directe communicatie voor ploeg via PSD
 • 1x helpen bij evenement
 • 2 x Zelfevaluatie trainer -> 2x gesprek met TVJO

Training
 • Training FUN aspect
 • Trainingsvoorbereiding essentieel
 • Prosoccerdata, Template, papier
 • Gestructureerd: OPW-WV1-TV1-WV2-TV2-WV3-CD
 • Thema: maandplanning (1xweek) + eigen inbreng
 • Vragen stellen aan spelers
 • STOP-HELP methode
 • 4-6 coachingswoorden
 • Organisatie: vlotte overgang (materiaal)Wedstrijden voorbereiden (iedereen krijgt speelgelegenheid: SO)

B+:

 • Speelveld groot en breed
 • Opbouw van achteruit
 • Beweging zonder bal
 • Balcirculatie
 • Creativiteit: acties maken
 • Flankbezetting
 • Driehoek punt naar voor
 • Individuele actie stimuleren zonder ploegbelang te vergeten

 

B-:

 • Speelveld klein en compact
 • Defensief blok
 • Verdedigen in zone
 • Voorwaarts verdedigen
 • Bal georiënteerd
 • Remmend wijken
 • Rugdekking
 • Blokvorming -> balverovering
 • Pressing (individueel – collectief)

Tegemoetkoming:

 • Ten allen tijde administratieve en sportieve ondersteuning
 • Ondersteuning van afgevaardigde
 • Financieel beloningssysteem voor pop/pap en evaluatie
 • Faire vergoeding adhv diploma’s
 • Terugbetaling van diploma’s over 3 jaar
 • Kledingpakket (zij het in een ander kleur dan spelers)

 

 

 

 

Omgaan met negatief gedrag:

 • Tijdens trainingen en wedstrijden maar ook daarbuiten kan er al eens een incident voorvallen of kan negatief gedrag worden vertoond door spelers, ouders, supporters. - Ga hier vooral rustig mee om en praat hierover met de betrokken speler en/of zijn ouders.

 

 • Maak een inschatting van de ernst van het incident/negatief gedrag en neem vervolgens gepaste corrigerende maatregelen. Deel deze mee aan alle betrokken (in geval van minderjarige spelers, dus zeker ook de ouders betrekken). Doe dit zowel mondeling als per mail en houd staving stukken (bewijsmateriaal van bvb communicatie) bij. Bij mondelinge afspraken is telkens de TVJO OF AVJO mee aanwezig

 

 • Bij veelvuldige herhaling, betrek de sportief coördinator en neem vervolgens in samenspraak uiteraard ook gepaste corrigerende maatregelen. Deel deze ook mee aan alle betrokkenen, zowel mondeling als per mail. Houd ook hier alle communicatie bij. Ook hier is bij mondelinge afspraken telkens de TVJO OF AVJO aanwezig

 

 • Afhankelijke van de ernst en frequentie mag/kan naast de sportief coördinator ook het bestuur worden betrokken. Deze laatste beslissen over de te nemen actie en om desgewenst ook een tuchtprocedure op te starten

 

 • Zie ook alle informatie in dat verband in het huishoudelijk reglement.

 

6 Doorschuifsysteem:

VC Houtem-Oplinter deelt zijn spelers in al naar gelang hun technische, fysieke en psychische kwaliteiten. Niet elk kind ontwikkeld op dezelfde manier. Dit is helemaal niet negatief. Het is gewoonweg de natuur. Daarom hebben wij een doorschuifsysteem in het leven geroepen. Dit omvat verschillende stappen. Per seizoen twee evaluaties van elke speler door de trainer. Een eerste tijdens de winterstop en een tweede in april op het einde van het seizoen. Aan de hand van deze evaluaties en in samenspraak met de sportieve coördinatoren zullen de spelers ingedeeld worden bij een team voor het volgend seizoen. Ook na de winterstop zal elke trainer minimum 1 speler doorschuiven naar een ander team uit dezelfde leeftijdscategorie. In uitzonderlijke gevallen kan een speler doorgeschoven worden naar een hogere of lagere leeftijdscategorie.

 

Als er verschillende ploegen zijn per leeftijdscategorie zal er steeds een A, B en eventueel C team zijn. Deze teams worden ingedeeld volgens de competitie indeling van de KBVB waarbij team A niveau 3, B niveau 2 en C niveau 1 zou moeten zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat zowel team A als team B niveau 2 speelt. De voordelen van dit systeem zijn:

 1. Betere ontwikkeling van de spelers.
 2. Meer prikkels om te verbeteren.
 3. Een actievere rol tijdens wedstrijden en op training.
 4. Grotere toename zelfvertrouwen.
 5. Snellere groeicurve.
 6. Extra motivatie om door te schuiven.
 7. Verandering van omgeving en trainers.
 8. Training van het aanpassingsvermogen.
 9. Oefeningen en snelheid meer op eigen niveau.
 10. Van een B-ploeg naar een C-ploeg of A naar B gaan is geen stap achteruit, maar een stap voorwaarts naar een betere ontwikkeling op maat van de speler.

 

7 Aanwerving trainers:

 • Verantwoordelijkheid : Sportief verantwoordelijke en/of sportief coördinatoren staan in voor de sollicitatiegesprekken en aanwerving van de trainers. Eenmaal aangeworven zorgen de sportief verantwoordelijke en/of sportief coördinatoren in samenspraak GC voor het in orde brengen van de nodige formaliteiten maar ook voor de initiële begeleiding.

 

 • Prospectie: We volgen zelf verschillende trainers op via media en gesprekken met andere spelers, afgevaardigden, trainers, enz. Indien er hier een trainer is van wie wij denken dat hij past in de filosofie van de club dan polsen wij of er interesse is om bij ons te komen werken.

 

 • Spontane sollicitaties: Trainers die zelf de club contacteren uit eigen interesse om trainer te worden. Deze worden uitgenodigd voor een gesprek waarna opnieuw gepolst wordt of er een match is met de filosofie van de club

 

 • Trainers die reageren op advertenties: idem als bij spontane sollicitaties.

 

 • Waar wij op letten bij aanwervingen van trainers:
 • Attitude, presentatie: Beschikt deze persoon over een goed voorkomen, is hij of zij beleefd en respectvol naar ouders, bestuur, sportief verantwoordelijken en scheidsrechters.
 • Taal: Is het taalgebruik beschaafd, kan hij zich goed uitdrukken, is hij of zij verstaanbaar
 • Ingesteldheid: Wat zijn de doelstellingen: winnen of zorgen dat spelers bijleren. In hoeverre is deze persoon zelf nog bereid om bij te leren.
 • Voetbal technische kennis: Heeft deze persoon opleidingen gevolgd, zelf de sport beoefend en op welk niveau, hoe zal hij techniek aanleren, waar legt hij de nadruk op, techniek of fysiek.
 • Tactische voetbal kennis afhankelijk van de spelersgroep waarvoor gesolliciteerd wordt (5-5, 8-8, 11-11)
 • Inschatten hoe de samenwerking zal zijn met andere trainers, afgevaardigden en coördinatoren (Doorschuiven spelers, opleidingen, visie)

 

 

 

 

8 Vorming en opleiding (intern/extern) van trainers

8.1 Extern:

 VC Houtem-Oplinter betaalt de opleidingen van de KBVB die zij wensen te volgen in een driejarenplan.

8.2 Intern:

Wij stellen een bibliotheek ter beschikking via de prosoccerdata en helpen de trainers met het vinden van informatie online. Ook hebben we in Houtem een bibliotheek met oefeningen beschikbaar.

Op de overlegmomenten kunnen er ook workshops of webinars plaatsvinden om de trainer verder te professionaliseren.

 

 9 Evaluatie en functioneringsgesprekken van trainers

 • Deze evaluatie gebeurd één tot twee keer per seizoen en het is vooral de bedoeling om trainers een beter inzicht in zichzelf te geven. Eigenlijk is dit meer een zelfanalyse van de trainer aan de hand van het formulier: Zelfscan trainer (hieronder).
 • De eerste keer is in november/december. Daarna nog één rond maart.
 • Verder wordt ook nagekeken of besproken of de digitale administraties correct verlopen.

 

10 Overlegmomenten

 Dit zal ongeveer drie maandelijks gebeuren voor het hele team. Net voor aanvang van het seizoen, in december, in maart en op het einde van het seizoen.

De agenda start met de volgende drie punten:

 • aanwezigheid en inzet spelers tijdens voorbereidingen.
 • Eventuele problemen (spelers, materiaal, terrein, kleedkamers...).
 • Voorbeschouwing eerste elftal, beloften en U21 bij de start van het seizoen (Sterke punten, werkpunten, verwachtingen).

Op basis hiervan worden telkens de volgende agendapunten bepaald en een opvolging gedaan van de vorige vergadering.

 

Verder is er ook een maandelijks overlegmoment per opleidingsfase.

Hierop worden vooral praktische zaken besproken die betrekking hebben op een specifieke leeftijd zoals doorschuiven van spelers, uitwisselen van trainingen, problemen bij een bepaalde leeftijd,…

 

Het kan ook zijn dat op bepaalde overlegmomenten een workshop of webinar ter bijscholing wordt aangeboden.

 

 1. Physical coach

Yves Christiaens is de physical coach. Hij neemt op verschillende tijdstippen fysieke testen af van de spelers, volgt de spelers op bij trainingen en wedstrijden, ondersteunt de trainer bij verschillende oefeningen indien nodig, werkt mee aan de POP en PAP van de speler.

 

 

 1. Evaluaties van spelers

Twee keer per jaar wordt door de trainers een POP en PAP gemaakt, gevolgd door een evaluatie gemaakt aan de hand van het formulier in prosoccerdata. Dit wordt samen besproken met trainer(s), speler, coördinator en eventueel nog iemand van de sportieve cel.

De trainer basseert zich hierbij op het opleidingsplan voor zijn specifieke leeftijd.

Dit document ontvangt elke trainer.

Je hebt een POP/PAP op korte termijn (ongeveer 3maanden)(kleine zaken die de speler dient onder de knie te krijgen) en een POP/PAP op lange termijn ( meer dan een half jaar)

 

12 Samenstelling ploegen

De samenstelling van de ploegen U6 tot en met u17 valt onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke coördinator onder-, midden- en bovenbouw. Ze gebeurt in overleg met de respectievelijke trainers van de categorieën.

De feitelijke wedstrijdselecties vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de trainer.

De timing omtrent de samenstelling van de ploegen gebeurt steeds in de periode augustus. Dit betekent niet dat er geen bijsturingen kunnen gebeuren bij aanvang en in de loop van het seizoen. Hierbij wordt dan rekening gehouden met allerhande factoren zoals langdurige blessures, ontwikkeling van laat-mature spelers, …

 Bij de samenstelling van de ploegen wordt steeds rekening gehouden met onderstaande :

Onderbouw (OB):

 • Bij voorkeur minstens 2 ploegen/leeftijd van bij voorkeur 8 spelers (met maximum 10 spelers)
 • Bij voorkeur minstens 1 ploeg/leeftijd inschrijven in niveau 2 of hoger

 Middenbouw (MB):

 • Bij voorkeur minstens 2 ploegen/leeftijd van telkens maximum 15 spelers
 • Bij voorkeur minstens 1 ploeg/leeftijd inschrijven in niveau 2 of hoger

Bovenbouw (BB):

 • Bij voorkeur minstens 2 ploegen/leeftijd van telkens maximum 20 spelers. Uitzondering bij U21 : 1 ploeg
 • Bij voorkeur minstens 1 ploeg/leeftijd inschrijven in niveau 2 of hoger

 

 

Evaluatie OPLEIDERS START:

Naam:

Voornaam:

Leeftijdscategorie:

Datum:

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Sociale aspect:

-          Kameraad van de kinderen

-          Vriendelijk, motiverend, enthousiast

-          Inleven in leefwereld van de kinderen

-           

 

 

 

 

 

 

Sportieve aspect:

-          Je bent een begeleider (geen tactische trainer)

-          Evenveel speelgelegenheid voor iedereen

-          Training/wedstrijd voorbereiden op PSD

-          De juiste trainingsopbouw hanteren met oog voor het jaarplan en opleidingsplan

-          Stimuleert creativiteit en individuele actie

-          Geeft positieve kritiek

-          Opstellen en begeleiden van POP en PAP

-          Kan een speler evalueren

-           

 

 

 

 

 

 

Zelfsturende aspect:

-          Je geeft ruimte om zichzelf te ontplooien

-          Wedstrijdresultaat telt niet, individuele resultaten wel

-           

 

 

 

 

 

 

Clubliefhebbende aspect:

-          Positieve kritiek geven aan TVJO

-          Juiste hantering van de clubregels

-          Deelnemen aan de overlegmomenten

-          Deelnemen aan minstens 1 activiteit van de club

-           

 

 

 

 

 

Feedback van trainer:

 

 

 

 

Feedback van coördinator/TVJO:

 

 

 

 

 
Evaluatie OPLEIDERS ONDERBOUW:

Naam:

Voornaam:

Leeftijdscategorie:

Datum:

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Sociale aspect:

-          Kameraad van de kinderen

-          Vriendelijk, motiverend, enthousiast

-          Inleven in leefwereld van de kinderen

-           

 

 

 

 

 

 

Sportieve aspect:

-          Je bent een begeleider (geen tactische trainer)

-          Evenveel speelgelegenheid voor iedereen

-          Training/wedstrijd voorbereiden op PSD

-          De juiste trainingsopbouw hanteren met oog voor het jaarplan en opleidingsplan

-          Stimuleert creativiteit en individuele actie

-          Geeft positieve kritiek

-          Opstellen en begeleiden van POP en PAP

-          Kan een speler evalueren

-           

 

 

 

 

 

 

Zelfsturende aspect:

-          Je geeft ruimte om zichzelf te ontplooien

-          Wedstrijdresultaat telt niet, individuele resultaten wel

-           

 

 

 

 

 

 

Clubliefhebbende aspect:

-          Positieve kritiek geven aan TVJO

-          Juiste hantering van de clubregels

-          Deelnemen aan de overlegmomenten

-          Deelnemen aan minstens 1 activiteit van de club

-           

 

 

 

 

 

Feedback van trainer:

 

 

 

 

Feedback van coördinator/TVJO:

 

 

 

 

 
Evaluatie OPLEIDERS MIDDENBOUW:

Naam:

Voornaam:

Leeftijdscategorie:

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Sociale aspect:

-          Kameraad van de kinderen

-          Vriendelijk, motiverend, enthousiast

-          Weet een speler te ‘raken’

-           

 

 

 

 

 

 

Sportieve aspect:

-          Je bent een begeleider (geen tactische trainer)

-          Evenveel speelgelegenheid voor iedereen

-          Training/wedstrijd voorbereiden op PSD

-          De juiste trainingsopbouw hanteren met oog voor het jaarplan en opleidingsplan

-          Stimuleert creativiteit en individuele actie

-          Geeft positieve kritiek

-          Opstellen en begeleiden van POP en PAP

-          Kan een speler evalueren

-          Stelt vragen aan de speler

-          Betrekt spelers bij de voetbalfilosofie

-           

 

 

 

 

 

 

Zelfsturende aspect:

-          Je geeft ruimte om zichzelf te ontplooien

-          Wedstrijdresultaat telt niet, individuele resultaten wel

-           

 

 

 

 

 

 

Clubliefhebbende aspect:

-          Positieve kritiek geven aan TVJO

-          Juiste hantering van de clubregels

-          Deelnemen aan de overlegmomenten

-          Deelnemen aan minstens 1 activiteit van de club

-          Beschikt over voldoende tactische kennis

-          Beschikt over voldoende technische vaardigheden

-           

 

 

 

 

 

Feedback van trainer:

 

 

 

 

 

Feedback van coördinator/TVJO:

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie OPLEIDERS BOVENBOUW:

Naam:

Voornaam:

Leeftijdscategorie:

Datum:

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Sociale aspect:

-          Vriendelijk, motiverend, enthousiast

-          Weet een speler te ‘raken’

-           

 

 

 

 

 

 

Sportieve aspect:

-          Je bent een tactische trainer

-          Evenveel speelgelegenheid voor iedereen

-          Training/wedstrijd voorbereiden op PSD

-          De juiste trainingsopbouw hanteren met oog voor het jaarplan en opleidingsplan

-          Stimuleert creativiteit en individuele actie

-          Geeft positieve kritiek

-          Opstellen en begeleiden van POP en PAP

-          Kan een speler evalueren

-          Stelt vragen aan de spelers

-          Betrekt de spelers bij de voetbalfilosofie

-           

 

 

 

 

 

 

Zelfsturende aspect:

-          Je geeft ruimte om zichzelf te ontplooien

-          Wedstrijdresultaat telt niet, individuele resultaten wel

-           

 

 

 

 

 

 

Clubliefhebbende aspect:

-          Positieve kritiek geven aan TVJO

-          Juiste hantering van de clubregels

-          Deelnemen aan de overlegmomenten

-          Deelnemen aan minstens 1 activiteit van de club

-          Beschikt over voldoende tactische kennis

-          Beschikt over voldoende technische vaardigheden

-          Heeft kennis en inzicht in de basisprincipes van het gespeelde concept

-          Geeft het goede voorbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback van trainer:

 

 

 

 

Feedback van coördinator/TVJO:

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatieformulier OPLEIDERS KEEPERS JEUGD:

Naam:

Voornaam:

Keepers jeugd

Datum:

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Sociale aspect:

-          Kan communiceren met de ploegtrainer

-          Is motiverend, vriendelijk, enthousiast en eerlijk

-           

 

 

 

 

 

 

Sportieve aspect:

-          Kan technische vaardigheden bijbrengen

-          Houdt rekening met leeftijd bij het geven van de training

-          Kan gebruik maken van PSD

-          Bereidt zijn trainingen grondig voor

-          Gaat af en toe naar een wedstrijd kijken van de keepers

-          Leert de keeper coachen met de juiste benaming

-          Stelt samen met de keepers de POP/PAP op

-          Evalueert samen met de trainer de keeper indien gewenst

-           

 

 

 

 

 

 

Zelfsturende aspect:

-          Laat de keeper zelf nadenken

-          Leert de keeper zelf na te laten denken waar er fouten zijn

-           

 

 

 

 

 

Clublievenhebbende aspect:

-          Positieve kritiek geven aan TVJO

-          Juiste hantering van de clubregels

-          Deelnemen  aan de algemene overlegmomenten

-           

 

 

 

 

 

Feedback van de trainer:

 

 

 

Feedback van coördinator/TVJO:

 

 

 

 
Evaluatie COORDINATOR START – ONDERBOUW – MIDDENBOUW - BOVENBOUW

Naam:                                                      Voornaam:

Seizoen:                                                   Datum:

 

1

2

3

4

5

Sociale aspect:

-        Kameraad van de kinderen

-        Vriendelijk, motiverend, enthousiast

-        Inleven in de leefwereld van de kinderen

-        Contacten met de ouders verlopen vlot en met vriendelijkheid

-        Een moeilijke boodschap geven verloopt vlot en constructief

 

 

 

 

 

Sportieve aspect:

-        Je bent een begeleider (geen tactische trainer)

-        Je ondersteunt de trainer zoveel je kan op het veld.

-        Er wordt toegezien op evenveel speelgelegenheid voor iedereen

-        Controle van trainingen en wedstrijden op PSD

-        De gecontroleerde trainingen komen tegemoet aan het jaarplan en opleidingsplan. Zo niet, spreek je de trainer erop aan

-        Je stimuleert creativiteit en individuele actie bij de trainer

-        Geeft positieve kritiek en opbouwende feedback

-        Je zorgt ervoor dat als de trainer ergens nood aan heeft dat dit voorzien is

 

 

 

 

 

Zelfsturende aspect:

-        Je geeft de trainer de ruimte om zichzelf te ontplooien

-        Je geeft de trainer de ruimte om zichzelf te corrigeren

-        Je bent consequent in je hantering van regels van de club

 

 

 

 

 

Clubliefhebbende aspect:

-        je kan positieve kritiek geven aan de TVJO/sportief verantwoordelijke

-        Je hebt een juiste hantering van de clubregels

-        Je bent betrokken bij alle overlegmomenten in team en in bouw

-        Je neemt deel aan minstens 3 activiteiten van de club

-        Je beschikt over voldoende technische vaardigheden

-        Je beschikt over voldoende tactische vaardigheden

-        Je hebt inzicht en kennis over de basisprincipes van het gespeelde concept

-        Je geeft het goede voorbeeld ivm beleefdheid, correctheid, sportiviteit

 

 

 

 

 

Feedback sportieve cel:

 

 

Scouting:

 

Bedoeling is dat je voor jeugd via 4 kanalen spelers binnenhaalt.

 • Enerzijds heb je de eigen clubscouting. Elke trainer geeft namen door als ze bij de tegenpartij iemand goed zien. Deze worden gevolgd en gecontacteerd door het hoofd. Deze persoon zorgt ook voor talentdagen en initiatiedagen
 • Er is ook een hoofd voorzien die aan externe scouting doet. Dit wil zeggen verschillende matchen gaan kijken in de omgeving en contact opnemen als iemand talentvol is
 • Er bieden spelers zich zo aan, geef de kans op een kennismakingstraining
 • Over deze 3 aspecten staat iemand die alles coördineert en opvolgt

 

Richtlijnen:

 • Is het een meerwaarde voor alle partijen?
 • Geen speler halen om het jaar erna terug door te sturen
 • Haal geen speler om op een lager niveau dan het hoogste niveau van de club te spelen
 • Bekijk altijd de afstanden die dienen afgelegd te worden

 

Stappenplan:

 • Begin goed op tijd
 • Maak intenties zichtbaar aan de club waar je bij op bezoek bent
 • Ga meerdere keren kijken
 • Neem contact op met de ouders, niet met de speler
 • Koppel terug aan club die je bezocht hebt
 • Nodig uit voor een kennismakingstraining
 • Koppel terug naar speler in kwestie
 • Rond overgang tijdig af en maak doelstellingen op (pop/pap)

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!